Röd sköld med vit sockerbeta med gula blad. Ovanför finns en röd stjärna.
Du är här:

Avfall och återvinning

Soptunnor
VA SYD har hand om avfallshanteringen i bl.a. Burlövs kommun. Är du villa- eller fastighetsägare behöver du ha ett abonnemang för hämtning av ditt avfall. Det finns olika typer av abonnemang för t.ex. restavfall, matavfall och trädgårdsavfall men även för enskild avloppsanläggning och fettavskiljare.

Allt som handlar om avfallshantering och återvinning finns på VA SYDs hemsida. Där kan du läsa mer om abonnemang, sophämtning, kostnader och hur du sorterar ditt avfall.

Annan användbar information om var du t.ex. hittar närmsta återvinningsstation, när Farligt Avfall-bilen kommer till Burlöv och om du är en skräpexpert hittar du i länkarna till höger!

Innehållsansvarig: Lone Åkesson

Dela
Publicerad av: Elisabeth Marcusson
Datum:  2017-01-23

Burlövs kommun  |  Box 53  |  232 21 Arlöv  |  Telefon 040-625 60 00  | Fax 040-43 51 12  |  burlovs.kommun@burlov.se