Röd sköld med vit sockerbeta med gula blad. Ovanför finns en röd stjärna.
Du är här:

Bygga, bo & miljö

Här finner du information om det som rör vårt byggande, vårt boende och vår miljö. Den fysiska planeringen och genomförandet av vårt samhälle; vilket ansvar du har och vad du kan förvänta dig av oss.

För att du ska få så mycket information som möjligt har vissa sidor länkats till räddningstjänst, lantmäteri, Naturvårdsverket och många fler aktörer. Du hittar även telefonnummer dit du kan vända dig om du har ytterligare frågor.

Aktuellt


 • 2016-11-16
  Samråd för detaljplan för Kabbarp 8:110 m.fl. Frestaren

  Den 17 oktober 2016 beslutade planutskottet i Burlövs kommun att gå ut på samråd med ett detaljplaneförslag för Kabbarp 8:110 m.fl. Frestaren i Åkarp. Samrådstiden pågår från den 16 november till den 16 december 2016. 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 • 2016-10-19
  Antagande av ändring av detaljplan 209 för Åkarp 19:1 m fl, Lervägen, i Åkarp

  Kommunstyrelsen beslutade den 10 oktober att anta ändring av detaljplan 209 för Åkarp 19:1 m.fl. Lervägen, i Åkarp, Burlövas kommun.

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 • fladdermus i solsken
  2016-09-13
  Låna en fladdermusdetektor

  Fladdermöss ger oftast ifrån sig ljud på en frekvens som är så hög att vi människor inte kan uppfatta den. Men med hjälp av en ultraljudsdetektor kan ljuden omvandlas till frekvenser som människor kan höra. Nu går det att låna en ultraljudsdetektor gratis i upp till tre dygn på Medborgarservice i Medborgarhuset.

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 • 2016-07-01
  Granskning av detaljplan för del av Arlöv 6:2, Arlöv 6:23 m fl, kv Ugglan

  Burlövs kommuns planutskott beslutade den 7 juni 2016 att gå ut på granskning med detaljplan för del av Arlöv 6:2, Arlöv 6:23 m fl, kv Ugglan. Granskningen pågår från den 1 juli till den 29 augusti.

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 • 2016-07-01
  Samråd för detaljplan för Arlöv 20:58 m fl, kv Fasanen

  Burlövs kommuns planutskott beslutade den 7 juni 2016 att gå ut på samråd med detaljplan för Arlöv 20:58 m fl, kv Fasanen. Samrådet pågår från den 1 juli till den 29 augusti.

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Innehållsansvarig: Julia Branting

Dela
Publicerad av: Jonas Hedlid
Datum:  2016-06-14
Kontakt

Besök oss
Kärleksgatan 6, Arlöv
Mån-fre kl 08.00-16.30

Ring till oss
040-625 60 00

Skriv till oss
via Webbformulär

Lämna synpunkter
via Tyck om Burlöv

Bildlänkar
Länk till Sysavs webbplats
Länk till Sysavs webbplats
får jag bygga?

Burlövs kommun  |  Box 53  |  232 21 Arlöv  |  Telefon 040-625 60 00  | Fax 040-43 51 12  |  burlovs.kommun@burlov.se