Röd sköld med vit sockerbeta med gula blad. Ovanför finns en röd stjärna.
Du är här:

Bygga, bo & miljö

Här finner du information om det som rör vårt byggande, vårt boende och vår miljö. Den fysiska planeringen och genomförandet av vårt samhälle; vilket ansvar du har och vad du kan förvänta dig av oss.

För att du ska få så mycket information som möjligt har vissa sidor länkats till räddningstjänst, lantmäteri, Naturvårdsverket och många fler aktörer. Du hittar även telefonnummer dit du kan vända dig om du har ytterligare frågor.

Aktuellt

 • Håll Sverige Rents logotyp fast med texten Burlöv
  2016-04-21
  Nu är det dags för Burlövs miljödagar

  Den 22-23 april är det dags för Burlövs kommuns miljödagar. Över 1000 elever och förskolebarn kommer att vara med och plocka skräp på fredagen, och även Burlövs bostäder och föreningar deltar. Alla Burlövsbor är välkomna att besöka de två stationerna vid Burlövs Center och Ica Nära i Åkarp, som är öppna 14-17 på fredagen och 10 – 13 på lördagen.

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 • 2016-04-20
  Detaljplan för Arlöv 21:57 m fl, Borggatan, i Arlöv har vunnit laga kraft

  Den 5 april vann detaljplanen för Arlöv 21:57 m fl, Borggatan, i Arlöv laga kraft.

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 • Bild: Råtta i sopkärl
  2016-03-29
  Problem med råttor i kommunen

  Det har konstaterats att förekomsten av råttor har ökat i kommunen. Det har lett till att kommunen tillsammans med Anticimex och VA Syd nu tar ett krafttag för att lösa problemet.

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 • 2016-03-14
  Antagande av detaljplan för Arlöv 21:57 m fl, Borggatan, i Arlöv

  Kommunstyrelsen beslutade den 7 mars (§ 32) att anta detaljplan för Arlöv 21:57 m fl, Borggatan, i Arlöv.

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 • 2016-03-10
  Antagande av Detaljplan för del av Åkarp 1:68 m fl, Södra stambanan genom Åkarp

  Kommunfullmäktige beslutade den 29 februari 2016 att anta detaljplan för del av Åkarp 1:68 m fl, Södra stambanan genom Åkarp samt tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Innehållsansvarig: Julia Branting

Dela
Publicerad av: Mareile Walter
Datum:  2016-03-04
Kontakt

Besök oss
Kärleksgatan 6, Arlöv
Mån-fre kl 08.00-16.30

Ring till oss
040-625 60 00

Skriv till oss
via Webbformulär

Lämna synpunkter
via Tyck om Burlöv

Bildlänkar

Burlövs kommun  |  Box 53  |  232 21 Arlöv  |  Telefon 040-625 60 00  | Fax 040-43 51 12  |  burlovs.kommun@burlov.se