Röd sköld med vit sockerbeta med gula blad. Ovanför finns en röd stjärna.
Du är här:

Bygga, bo & miljö

Här finner du information om det som rör vårt byggande, vårt boende och vår miljö. Den fysiska planeringen och genomförandet av vårt samhälle; vilket ansvar du har och vad du kan förvänta dig av oss.

För att du ska få så mycket information som möjligt har vissa sidor länkats till räddningstjänst, lantmäteri, Naturvårdsverket och många fler aktörer. Du hittar även telefonnummer dit du kan vända dig om du har ytterligare frågor.

Aktuellt

 • 2016-12-27
  Detaljplan för Arlöv 20:58 m fl, kv Fasanen

  Burlövs kommuns planutskott beslutade den 19 december 2016 att gå ut på granskning med Detaljplan för Arlöv 20:58 m fl, kv Fasanen. Detaljplaneförslaget finns utställt för granskning från den 28 december 2016 till och med den 31 januari 2017.

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 • 2016-12-20
  Detaljplan för Burlövs egnahem, Mimosavägen är antagen

  Kommunfullmäktige beslutade den 24 oktober 2016 att anta detaljplanen för Burlöv 13:1 m.fl. Mimosavägen i Burlövs egnahem. Om ingen överklagar planen vinner den laga kraft 30 januari 2017.

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 • Översiktsbild över kommunens bygglov 2017
  2016-12-12
  Flera byggprojekt på gång

  Just nu byggs det mycket i vår kommun och kommunens planavdelning planerar för fler stora projekt de kommande åren. Det innebär att fler får möjlighet att byta bostad i kommunen eller att flytta hit!

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 • 2016-11-16
  Samråd för detaljplan för Kabbarp 8:110 m.fl. Frestaren

  Den 17 oktober 2016 beslutade planutskottet i Burlövs kommun att gå ut på samråd med ett detaljplaneförslag för Kabbarp 8:110 m.fl. Frestaren i Åkarp. Samrådstiden pågår från den 16 november till den 16 december 2016. 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 • 2016-10-19
  Antagande av ändring av detaljplan 209 för Åkarp 19:1 m fl, Lervägen, i Åkarp

  Kommunstyrelsen beslutade den 10 oktober att anta ändring av detaljplan 209 för Åkarp 19:1 m.fl. Lervägen, i Åkarp, Burlövs kommun.

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Innehållsansvarig: Julia Branting

Dela
Publicerad av: Jonas Hedlid
Datum:  2016-06-14
Kontakt

Besök oss
Kärleksgatan 6, Arlöv
Mån-fre kl 08.00-16.30

Ring till oss
040-625 60 00

Skriv till oss
via Webbformulär

Lämna synpunkter
via Tyck om Burlöv

Bildlänkar
Länk till Sysavs webbplats
Länk till Sysavs webbplats
får jag bygga?

Burlövs kommun  |  Box 53  |  232 21 Arlöv  |  Telefon 040-625 60 00  | Fax 040-43 51 12  |  burlovs.kommun@burlov.se